SPECIFIKACIJE

 • merni kapacitet: 500 kg / 200 g
 • broj mernih pretvarača: 2
 • merni pokazni uređaj BI
 • montaža pokaznog uređaja: na zidu
 • displej: LCD (2.35 cm)
 • funkcija tare: do 300/500 kg
 • napajanje: baterijsko (punjive baterije sa AC adapterom na 220VAC)
 • potrošnja: 0.15W
 • funkcija HOLD (merenje nestabilnih tereta)
 • stepen zaštite pokaznog uređaja: IP 65
 • indikacija istrošenosti baterije
 • dužina vage 600-800mm
 • mogućnost veze sa računarom (RS232)
 • vaga izrađena od INOX-a ili od pocinkovanog gvožđa