SPECIFIKACIJE

 • model: LS2XR / LS2XC / LS2XN
 • merni kapacitet: 15 / 30kg
 • podela: 5 / 10g
 • maksimalno opterećenje tare: -5.998 kg / -14.995 kg  
 • interna rezolucija: 1/30,000 
 • direktni tasteri: 112x2, direktni ključ 
 • širina štampe: 56 mm 
 • brzina štampe: 80 mm/s 
 • trajnost printera: 50 km 
 • širina oznake: 61.5±0.5 mm
 • broj umreženih vaga: do 99
 • broj karaktera po artiklima: do 99
 • programabilni podaci po artiklima:
  - LF kod 
  - prateći kod 
  - ime artikla 
  - broj 
  - cena artikala 
  - finalna cena 
  - cena po artiklu
  - pregled po danima 
  - tara 
  - bar kodovi 
  - odeljenje 
  - težina 
  - tip pakovanja 
  - poruka 1, poruka 2 
  - tip nalepnice 
  - oznaka popusta 
  - logo
 • tipovi barkoda: EAN 13, EAN 18, 2/5, prošaran, kod 128
 • čuvanje podataka :8 tipova etiketa, 12000 artikala, 12000 poruka
 • tip papira: etiketa, kontinuirano termalni papir, bez linijske etikete (opciono)
 • interfejs: ethernet RS232 (opciono), WiFi (opciono)
 • strujni adapter: AC 100 ~ 240V 50 ~ 60 Hz
 • radna temperatura: 0°C ~ 40°C