SPECIFIKACIJE

 • merni kapacitet: 15kg / 30kg; 6kg / 15kg
 • podela: 15kg / 5g; 30kg / 10g; 6kg / 2g; 15kg / 5g
 • kapacitet tare: -9.995kg
 • cifre na numeričkom displeju:
  - 4/5/6/6 – masa tare/neto masa/jedinična cena/ukupan iznos
 • grafički displej: naziv artikla, reklamne poruke,...
 • radna temperatura: -10°C ~ +40°C
 • direktni tasteri: 72 x 2
 • dimenzije tasa: 380 x 270 mm
 • programabilni format etikete: 45 fabričkih+20 programabilnih formata
 • broj artikala: 3000
 • način štampanja: direktna termalna štampa
 • brzina: 100 mm/s
 • dimenzije etikete: 40-60 x 30-120 mm
 • komunikacija: RS 232C / Ethernet za rad u mreži
 • napajanje: AC 100~240 V, 50/60 Hz, 1.5 A
 • broj umreženih vaga: do 99
 • besplatan PC program za unos artikala i dizajn formata etiketa.  
  Kompatibilan sa WIN 95 / 98 / 2000 / XP / Vista / 7 operativnim sistemima