SPECIFIKACIJE

  • pokretna osovina za prijem opterećenja
  • merna ćelija za kamionske vage sa pratećim elementima
  • klasa zaštite IP67
  • materijal:
    - niklovani čelik
  • kabl:
    - uvijeni cetvorožični okrugli kabl sa PVC zaštitom