SPECIFIKACIJE

  • OIML C3 odobrenje (OIML R60)
  • kompatibilna sa drugim izvorima 
  • klasa zaštite IP65
  • opcije:
    - OIML C3 odobrenje
  • materijal:
    - niklovani čelik
  • kabl:
    - uvijeni četvorožični okrugli kabl sa uretanskom zaštitom