SPECIFIKACIJE

 • standardne funkcije:
  - visoko precizna A/D konverzija sa čitljivošcu 1/30000
  - pozivanje i prikazivanje unutrašnje šifre koja zamenjuje očitavanje težine
    i toleranciju analize
  - specijalni softverski proces koji pojačava antivibracionu sposobnost
  - podešavanje opsega za traženje nule, opseg nule (automatski/ručno)
  - podešavanje intenziteta digitalnog filtera, opsega i vremena potrebnog
    za stabilizaciju
  - funkcija brojanja (podaci o jediničnoj ceni čuvaju se u slučaju nestanka struje)
  - mod za biranje pozadinskog svetla (EL)
  - AC/DC napajanje, sa ugrađenom punjivom baterijom 6V/4AH
  - alarm za bateriju pri kraju i automatsko isključivanje kada je baterija pri kraju
  - opcija: RS232 interfejs sa proizvoljnim baud rejtom i metodom komunikacije
  - opcija: interfejs za udaljeni displej koji šalje podatke preko strujne petlje od 20mA
 • nestandardne funkcije – po potrebi:
  - funkcija biranja izmedu kg/lb
  - funkcija za automatsko obračunavanje proseka – za vagu na kojoj se meri
    živa stoka
  - funkcija dva izlaza za fiksne vrednosti (za sporo merenje)
 • tehnički parametri:
  - brzina A/D konverzije: 20 puta/s
  - maksimalni broj bita pri A/D konverziji: 20
  - opseg ulaznog signala: -10mV~15mV
  - ulazna osetljivost: 1 µV/e
  - osetljivost merne celije: DC 5V; I=150mA
  - maksimalan broj konekcija merne celije: 4 pri 350 ohm
  - mod za konekciju merne ćelije: 4 žice
  - standardan broj podeljaka: 3000
  - maksimalni broj eksternih podeljaka: 30000
  - maksimalni broj internih podeljaka: 300000
  - podela: 1/2/5/10/20/50 opcija
  - displej (XK3190-A12): 6-ocifreni LCD, 6 statusnih indikacija
  - displej (XK3190-A12E): 6-ocifreni LED, 6 statusnih indikacija
  - opseg displeja: -2000~150000(e=10)
  - opcija: serijski interfejs za udaljeni displej šalje signale strujnom
    petljom pri brzini 600 bauda
  - udaljenost za razmenu podataka: strujna petlja - 100 metara
  - opcija: RS232C serijski interfejs za komunikaciju, sa proizvoljnim
    baud rejtom koji se može odabrati metodom kontinuiranog slanja
  - razdaljina za razmenu podataka: RS232C - 30 metara
  - napajanje: AC 187~242V,49~51HZ; DC ugrađena punjiva baterija 6V/4AH