SPECIFIKACIJE

 • standardne funkcije:
  - A/D konverzija visoke preciznosti sa maksimalnim brojem eksternih podeljaka
    od 30000 i minimalnim brojem internih podeoka od 1/10000
  - pozivanje i prikazivanje unutrašnje šifre koja zamenjuje očitavanje težine
    i toleranciju analize
  - specijalni softverski proces koji pojačava antivibracionu sposobnost
  - podešavanje opsega za traženje nule, opseg nule (automatski/ručno)
  - odabir između funkcije obračuna cene i funkcije brojanja
  - jedinična težina dobijena direktnim ubacivanjem ili obračunom količina/težina, 
    automatska korekcija preciznosti brojanja
  - XK3190-A15 (LCD ekran) sa proizvoljnim modom za pozadinsko svetlo (EL)
  - XK3190-A15E(LED ekran) sa proizvoljnim modom za čuvanje energije
  - AC/DC napajanje, sa ugradenom punjivom baterijom 6V/4AH
  - indikator za status napunjenosti baterije
  - alarm za bateriju pri kraju i automatsko iskljucivanje kada je baterija pri kraju
  - opcija RS232 interfejs sa brzinom razmene podataka koju je moguće odabrati
 • tehnički parametri:
  - brzina A/D konverzije: 10 ~ 20 puta/s
  - maksimalni broj bita pri A/D konverziji: 24
  - opseg ulaznog signala: -2mV~13mV
  - ulazna osetljivost: 1 µV/e
  - osetljivost merne celije: DC 5V
  - maksimalan broj konekcija merne celije: 6 pri 350 ohm
  - mod za konekciju merne celije: 4 žice
  - standardan broj podljaka: 3000
  - maksimalni broj eksternih podeljaka: 30000
  - maksimalni broj internih podeljaka: 600000
  - podela: 1/2/5/10/20/50/100 opcija
  - displej (XK3190-A12): 21-ocifreni LCD, 10 statusnih indikacija
  - displej (XK3190-A12E): 18-ocifreni LED, 10 statusnih indikacija
  - opseg displeja: 999900~999900 (e=10)
  - udaljenost za razmenu podataka: strujna petlja - 100 metara
  - opcija: RS232C serijski interfejs za komunikaciju, sa proizvoljnim baud rejtom
    koji se može odabrati metodom kontinuiranog slanja
  - razdaljina za razmenu podataka: RS232C - 30 metara
  - napajanje: AC 187~242V,49~51HZ; DC ugradena punjiva baterija 6V/4AH