SPECIFIKACIJE

 • broj AD ekternih podeljaka - 1/10,000
 • stopa AD konverzije: 50 puta/s
 • displej:
  - prednja ploča: 7-osegmentni VFD ⇒ trenutna težine
  - 20 x 2 VFD ⇒ datum / vreme, memorija, težina, broj šifre
  - 20 x 1 VFD ⇒ naziv kompanije, šifra, kompenzacija
 • prikazi na ekranu:
  - težina ⇒ 7 cifara, broj težine ⇒ 3 cifre
  - broj kamiona ⇒ 7 cifara, datum ⇒ 5 cifara, vreme ⇒ 5 cifara
  - memorisana težina ⇒ 6 cifara, šifra ⇒ 3 cifre, 4 tipa
 • štampač i papir:
  - format : 7 x 7 font, matrični štampač, slova / brojevi / simboli
  - brzina štampanja: 2.1 red/s
  - dimenzije papira za račun u štampaču za etikete: 90 x 190 mm
  - rolna za štampanje dnevnih izveštaja
 • memorija za kamione: 500 kamiona
 • podaci za dnevni izveštaj: 1000 merenja
 • naziv šifre: 1000 artikala
 • dnevni izveštaj: klasifikacija po broju kamiona, po šiframa, po broju kamiona i po šiframa
 • napajanje: AC 86 ~ 260V 50/60Hz
 • potrošnja: 150W
 • masa indikatora: 10 kg
 • dimenzije : 517 x 190 x 430 mm