SPECIFIKACIJE

 • standardne funkcije:
  - dinamično skeniranje flip-latching tehnologijom (YHL-1/3/5/5S/5K/5G)
  - statično i dinamično skeniranje flip-latching tehnologijom (YHL-8)
  - istaknuti segment za cifre i širok prostor sa specijalnim optičkim filterskim filmom
  - prikazivanje neto / bruto težine na indikatoru ili nekom drugom izlaznom sistemu
  - displej: 18-bit LED sa visinom karaktera od 75mm (YHL-3/3 čelično kućište)
  - displej: 6-bit LED sa visinom karaktera od 75mm (YHL-3 čelično kućište)
  - displej: 6-bit LED sa visinom karaktera od 125mm (YHL-5 čelično kućište)
  - displej: 6-bit LED sa visinom karaktera od 125mm (YHL-5S, LED sa karakterima,
    vodootporno kućište)
  - displej: 6-bit LED sa visinom karaktera od 125mm (YHL-5K,segmentni LED,
    vodootporno kućište)
  - displej: 6-bit LED sa visinom karaktera od 125mm (YHL-5G,dot LED,
    vodootporno kućište)
  - displej: 6-bit LED sa visinom karaktera od 200mm (YHL-8 čelično kućište)
  - displej: 6-bit LED sa visinom karaktera od 25mm (YHL-1 čelično kućište)
 • tehnički parametri:
  - funkcija prikazivanja vremena (sa odgovarajućim indikatorom)
  - funkcija prikazivanja akumulativne vrednosti (sa odgovarajućim indikatorom)
  - povezivanje sa računarom (izlazni format za PC treba da ponudi korisnik)
  - povezivanje sa drugim indikatorima (trebalo bi dostaviti odgovarajuće uputstvo
    za korišćenje tog indikatora ili uređaja)
 • osobine:
  - pomoćni displej za merni uređaj na kojem se rezultati merenja mogu videti
    sa velike razdaljine    
  - pomoćni displej za merni sistem koji se povezuje sa kompjuterom preko
    odgovarajućeg izlaznog formata
  - merni indikator trebalo bi da je opremljen odgovarajućim interfejsom za  
    povezivanje sa udaljenim displejom