SPECIFIKACIJE

 • standardne funkcije:
  - A/D konverzija visoke preciznosti sa čitljivošću 1/30000
  - postavljanje opsega za traženje nule, opsega nule - automatski/ručno
  - uspostavljanje funkcije štampanje automatski i ručno, štampanje
    dnevnih/sortiranih statističkih izveštaja
  - uspostavljanje funkcije brzog štampanja etiketa
  - mogućnost pamćenja 255 kamionskih identifikacija i odgovarajućih tara,
    100 različitih identifikacija tereta i 512 zapisa o težinama
  - u slučaju nestanka struje postoji zaštita mernih podataka:
    sačuvaj / proveri / briši
  - korekcija linearnosti ručnom kalibracijom
  - ručna korekcija - maksimalno 5 mesta u nelinearnosti
  - standardni RS232C komunikacioni interfejs sa baud rejtom i
    metodom komunikacije koji se može odabrati
  - standardni serijski interfejs za udaljeni displej koji šalje signal preko strujne
    petlje od 20mA (konstantna struja) i dva metoda prenosa podataka preko RS232C
  - standardni interfejs za paralelne štampače, poveziv sa štampačem
    od 9 pina ili 24 pina
  - XK3190-D2+P sa ugrađenim mikro štampačem
 • nestandardne funkcije:
  - mogućnost podešavanja funkcije brzog štampanja etiketa
  - automatsko izveštavanje o preopterećenosti
  - funkcija brisanja šifre
  - funkcija brze korekcije: 2 mesta linearnosti, sa zadržavanjem
    dela kalibracione stope
 • tehnički parametri:
  - metod A/D konverzije: dupla integralna
  - brzina A/D konverzije: 50 puta/s
  - maksimalna A/D konverzija: 700000
  - opseg ulaznog signala: 0mV~30mV
  - ulazna osetljivost: ≥1 µV/e
  - osetljivost merne celije: DC 15V; I ≤ 350mA
  - maksimalni broj povezanih mernih ćelija: 8 pri 350 ohm
  - mod za konekciju merne ćelije: 6 žica, automatska
    kompenzacija za veće razdaljine ≤ 50 metara 
  - standarni broj podeljaka: 3000
  - maksimalni broj eksternih podeljaka: 30000
  - maksimalni broj internih podeljaka: 300000
  - displej: dupli; svaki 6-ocifreni VFD, 12 statusnih indikacija
  - opseg displeja: -99990~320000 (e=10)
  - sat prikazuje stvarno vreme i nema uticaja na isključivanje
  - interfejs za udaljeni displej
  - serijsko slanje signala strujnom petljom od 20mA pri baud rejtu 600
  - razdaljina prenosa podataka - 2000 metara
  - komunikacioni interfejs: RS232 C – standardno; RS422 – opcija
  - serijski komunikacioni interfejs sa baud rejtom koji možete birati
    metodom kontinuiranog slanja ili slanja na komandu
  - razdaljina prenosa podataka: RS232C - 30 metara; RS422 - 1200 metara
  - interfejs za štampač (Standardno)
  - paralelno slanje, mogućnost povezivanja sa modelom štampača TM800
    KX-P1121 KX-P1131 LQ300K LQ1600K, model mikro štampača EPSON M150
    (samo za XK3190-D2+P)
  - opcija: 4~20mA analogni izlazni signal
  - napajanje: AC 187~242V, 49~51Hz