SPECIFIKACIJE

 • merni kapacitet: 60kg / 150kg 
 • podela:
  - 60kg / 0.02 kg
  - 150kg / 0.05kg
 • merni kapacitet: 30kg / 60kg 
 • podela:
  - 30kg / 0.01 kg
  - 60kg / 0.02kg
 • displej: LCD digitalni - 6 cifara
 • napajanje: adapter DC 9V, 300mA; punjiva baterija; AC 110/220V, 50/60 Hz
 • radna temperatura: -10°C ~ +40°C
 • dimenzije tasa: DB-II (osnovni) – 420 x 510 x 110 mm
 • dimenzije vage: 420 x 635 x 765 mm
 • masa vage: 14 kg

PREDNOSTI

 • 1/3000 ~ 1/7500 visoka rezolucija
 • lako čitljivi osvetljen LCD ekran
 • indikator za okretanje i nagibanje
 • aluminijumska plaforma i tas od nerđajućeg čelika
 • funkcije vage:  
  - mod za obično merenje                                                                                      
  - mod za brojanje
  - mod za merenje u procentima
  - mod za kumulativnu težinu
  - poređenje merenja (HI/OK/LOW)
  - funkcije tare i umirivanja težine
  - funkcija štampanja
  - serijska komunikacija pomoću RS232C konektora
  - punjiva baterija
 • štampač: RS232C konektor
 • mehanizam za kačenje na zid; displej i telo se mogu razdvojiti