SPECIFIKACIJE

  • merni kapacitet: 60/150 kg
  • podela 20/50 g
  • funkcija tare: do 60 kg
  • merni indikator: tip PB
  • displej: LCD, veličina cifri 22 mm
  • napajanje: 220V AC ili punjivim baterijama ugrađenim u indikator
  • dimenzije platforme: 500 x 400 mm

Opciono:

  • visinomer: mehanički, SECA sa podelom od 1mm
  • maksimalno merenje visine – 2000 mm
  • najmanji podeljak na visinomeru – 1 mm