SPECIFIKACIJE

 • merni kapacitet: 60kg / 150kg / 300kg
 • podela: 20g / 50g / 100g
 • dimenzije platforme: 600 x 600mm / 600 x 800mm
 • broj mernih pretvarača: 1
 • merni pokazni uređaj: A12 neobračunski
 • montaža pokaznog uređaja: na stubiću, zidu ili na stolu 
 • displej: LCD 22 mm
 • funkcija tare: -60kg / -150kg / -300kg
 • napajanje: baterijsko (punjiva baterija sa adapterom na 220VAC)
 • indikacija istrošenosti baterije
 • mogućnost brojanja predmeta
 • mogućnost sabiranja više merenja
 • telo vage od zaštićenog čelika
 • tas je od inox-a