SPECIFIKACIJE

 • ulazna osetljivost: 1μV/D
 • voltaža merne ćelije: DC 10V, 300mA, do 8 mernih ćelija
 • opseg za podešavanje nule: -10mV ~ +10mV
 • sistemska linearnost: 0.01 % F.S.
 • broj internih podeljaka: 1 / 1,000,000
 • broj eksternih podeljaka: 1 / 10,000 max
 • stopa A/D konverzije: 50 puta / s
 • kalibracija opsega: puna digitalna kalibracija, jednostavna automatska kalibracija opsega
 • displej: 7 cifara visine 13mm; dvoredni, 8 cifara visine 9.2 mm
 • radna temperatura: -10°C ~ +40°C
 • napajanje: AC 220V, 50/60 Hz; AC 110V, 50/60 Hz
 • dimenzije: 346 x 204 x 502 mm
 • masa indikatora: 26 kg
 • šifra klasifikacije: Ex d IIB T4

PREDNOSTI

 • indikator velike brzine i kvalitetnog merenja
 • brz i kvalitetan merni indikator
 • jednostavna automatska kalibracija
 • memorisanje izmerene težine
 • pamti 99 kontrolnih podataka
 • “Watch-dog” funkcija
 • RFI/EM zaštita od radio i elektromagnetnih talasa
 • standardni eksterni izlaz – 9 kontakata
 • primena: hemijska postrojenja (pakovanje i provera), postrojenja za proizvodnju veštačkog đubriva
 • RS-422/485
 • serijski štampač
 • BCD izlaz
 • analogni izlaz (4-20mA)
 • analogni izlaz (0-10V)