SPECIFIKACIJE

  • merni kapacitet: 150 kg
  • minimalno merenje: 1 kg
  • najmanji podeljak: 50 g
  • ponovljivost merenja: 50 g
  • indikator poseduje funkciju HOLD za merenje u slučaju pomeranja osobe
  • rad na struju i baterije
  • RS232 port za vezu između vage i računara
  • displej: LCD sa pozadinskom rasvetom; visina cifara do 28 mm;
  • masa indikatora: 2.7 kg
  • masa vage: 38 - 45  kg, u zavisnosti od mase dušeka

Medicinska krevetska vaga za dijalizu