Shollex Remote

Program pomoću kojeg možete brzo i lako da omogućite našoj tehničkoj podršci da pristupi vašem računaru i pruži vam pomoć.

Borland Database Engine (BDE)

Program neophodan za rad programa OptiCash.

OptiCash verzija SRB-4425

OptiCash je program za ubacivanje artikala i odeljenja u kasu, ali se koristi i za mnoge druge funkcije. Namenjen je za sve Quorion kase sem modela CR500. BDE je neophodan za rad ovog programa.

OptiCash verzija SRB-2069

OptiCash je program za ubacivanje artikala i odeljenja u kasu, ali se koristi i za mnoge druge funkcije. Namenjen za Quorion kasu CR500. BDE je neophodan za rad ovog programa.

EPSON DRIVER (OPOS)

Driver-i za EPSON štampače model TM-T260 i TM-U220 koji radi pomoci ActiveX kontrole (preko .ocx fajla)

EPSON DRIVER

Driver-i za EPSON štampače model TM-T260 i TM-U220 koji radi preko razmene fajlova.

SuperCashTools_07_05_09

Program je namenjen ubacivanju podataka u kasu SuperCash S. Neophodno je imati instaliran .net 2.0 ili noviju verziju.