SPECIFIKACIJE

 • merni opseg: 
  - 600kg / 0.2kg
  - 1500kg / 0.5kg
  - 2000kg / 0.5kg
 • dimenzije platforme: 
  - 1000 x 1200 mm
  - 1200 x 1200 mm
  - 1200 x 1500 mm
  - 1500 x 1500 mm
  - 1500 x 2000 mm
 • broj mernih pretvarača – 4
 • merni pokazni uređaj tip A12 - montaža na zidu ili stolu
 • displej – 2.2 cm LCD
 • funkcija tare – do 300 kg
 • napajanje – baterijsko (interna akumulatorska baterija sa priključkom na 220V AC / 50Hz)
 • indikacija istrošenosti baterije
 • mogućnost povezivanja sa računarom pomoću RS232 porta
 • mogućnost brojanja predmeta i sabiranja više merenja
 • konstrukcija vage od prefarbanog čelika